Scriptie Vroegkinderlijk trauma

In het kader van de opleiding tot Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig therapeut heb ik een scriptie geschreven met als titel ''Vroegkinderlijk trauma. Wat is vroegkinderlijk trauma en wat zijn de mogelijkheden om de levensvreugde te herstellen bij mensen die lijden aan PTSS ten gevolge van ervaringen in hun vroege jeugd?' De tekst van deze scriptie stel ik hier ter beschikking aan iedereen die er belangstelling heeft. Vragen en opmerkingen erover zijn van harte welkom.

Voor toestemming voor het gebruiken, dan wel overnemen van (een gedeelte van) deze uitgave, dient men zich te wenden tot de praktijk.