Werkstuk Hoogbegaafdheid

In het kader van de opleiding Psychosociale Basiskennis heb ik een werkstuk geschreven met als titel 'Hoogbegaafdheid in de psychosociale gezondheidszorg. Hoe hoogbegaafdheid een probleem kan zijn bij het diagnosticeren en behandelen van psychosociale aandoeningen.' De tekst van dit werkstuk stel ik hier ter beschikking aan iedereen die er belangstelling heeft. Vragen en opmerkingen erover zijn van harte welkom.

Voor toestemming voor het gebruiken, dan wel overnemen van (een gedeelte van) deze uitgave, dient men zich te wenden tot de praktijk.