Vergoedingen zorgverzekeraars

Ik voldoe aan alle opleidingseisen om voor vergoeding van mijn consulten door zorgverzekeraars in aanmerking te komen. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVNG en sta geregistreerd in het hbo-register voor beroepsbeoefenaren van de complementaire zorg van Stichting RBCZ.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, krijgt u van de meeste zorgverzkeraars dan ook (een gedeelte van) de kosten voor een consult vergoed. Voor precieze informatie over vergoeding van deze kosten, kunt u het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar.