Publicaties

Tijdens mijn opleidingen heb ik diverse werkstukken en een scriptie moeten schrijven. De teksten stel ik beschikbaar voor belangstellenden. Voor toestemming voor het gebruiken, dan wel overnemen van (een gedeelte van) deze uitgaven, dient men zich te wenden tot de praktijk.